Nadzory i Przeglądy

Nadzór inwestorski podczas kompleksowej obsługi zadań inwestycyjnych oraz doradztwo techniczne.

 

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych przeprowadzane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (roczne i pięcioletnie).

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali, sporządzane zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.